Wat mij beweegt?

Wat ik doe?

Mr. Meijnhardt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd:

Ondernemingsrecht

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

  • Beroepsaansprakelijkheid

  • Fusies en overnames

  • Vennootschappen

  • Verenigingen en stichtingen

Insolventierecht

  • Faillissement

  • Surseance van betaling

  • WSNP

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Annelies Meijnhardt adviseert en voert procedures op het gebied van verbintenissenrecht (geschillen met leveranciers/klanten/concurrenten omtrent contracten of onrechtmatige daad), rechtspersonenrecht (zoals bestuurdersaansprakelijkheid), financiering en zekerheden (advisering in trajecten met banken of andere financiers), incasso en beslag en executie. Verder begeleidt zij bedrijven en organisaties met continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld in recovery- en (her)structureringstrajecten.

“Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Doel van deze wet is om faillissementen van ondernemers te voorkomen. In deze corona-crises biedt deze wet belangrijke handvatten om continuïteit van uw onderneming te waarborgen of uw onderneming op eenvoudiger wijze te staken. Hierover kan Annelies u adviseren. Zij kan ook optreden als herstructureringsdeskundige of observator bij het aanbieden van een WHOA-akkoord.”

Zij adviseert ondernemers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

De advocaat

Annelies Meijnhardt is een mensgericht en zakelijk advocaat. Ze gaat voor praktische oplossingen die bijdragen aan de doelen van de cliënt. Zij heeft ervaring in management, bestuur en toezicht, financieel inzicht en inzicht in bedrijfsprocessen. Die kennis en ervaring heeft zij onder meer opgedaan als curator van failliete bedrijven (ruim 22 jaar), waarbij zij regelmatig met succes de bedrijfsvoering heeft voortgezet en overnames/doorstarts heeft gerealiseerd. Zij adviseert al 23 jaar ondernemingen en organisaties.

Sinds 2001 is zij lid van Insolad, de Vereniging van insolventie-advocaten. In 2003 heeft zij de Insolad-Grotius specialisatie-opleiding insolventierecht cum laude behaald. In 2009 heeft zij de opleiding Financiële economie voor curatoren afgerond. Ook verder voldoet zij in ruime mate aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten door middel van tal van cursussen en opleidingen, met name op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Maar ook op het gebied van advies- en presentatie-vaardigheden, leidinggeven, accountmanagement en juridisch en zakelijk Engels.

Als vice-voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht van World Vision Nederland, een van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties gericht op kwetsbare kinderen wereldwijd, was zij verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie, good corporate governance en het opstellen van meerjarenplannen. In die rol heeft zij een compliance-onderzoek verricht binnen het internationale hoofdkantoor van World Vision International.

Sinds juni 2016 is zij lid van de Raad van Toezicht van Accolade Zorg en fungeert zij in de remuneratie en governance-commissie. Als advocaat adviseert zij organisaties op het gebied van governance en (her)structurering.

Annelies Meijnhardt was vanaf de oprichting van Matchpoint Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Amersfoort e.o. jarenlang lid van de Raad van Advies en altijd nauw betrokken gebleven. Nu is zij als lid van de Denktank en als Maatschappelijk ondernemer verbonden aan Samen voor Amersfoort.

Zij beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Duits beheerst zij behoorlijk. Noors kan zij zonder problemen lezen.

Faillissementen

Als curator (al 22 jaar) wikkelt Annelies Meijnhardt haar nog lopende faillissementen af.

De openbare en financiële verslagen in deze faillissementen staan op de website www.rechtspraak.nl onder het kopje ‘insolventieregister’.

Curator mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt

Vermeerstraat 8
3817 DE Amersfoort

info@meijnhardtadvocatuur.nl
06 – 22 44 86 54

KvKnummer: 62412752
BTW-nummer: NL162654947B01

Overig

Organisatie

Meijnhardt advocatuur is de eenmenszaak van mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt, kantoorhoudende aan de Schothorsterlaan 11, 3822 NA in Amersfoort.

Postadres

Vermeerstraat 8, 3817 DE in Amersfoort.

KvK-nummer: 62412752
BTW nr: NL001862389B75

Het beleid en de procedures van Meijnhardt advocatuur zijn opgenomen in haar interne kantoorhandboek.

Tarieven

Meijnhardt advocatuur hanteert een uurtarief van € 250, excl. BTW. Dit is inclusief kantoor- en reiskosten (binnen Nederland).

Voor maatschappelijke organisaties en particulieren hanteert zij een gereduceerd uurtarief. Dit is afhankelijk van het soort zaak en/of de cliënt. Ook kan in veel gevallen een fixed fee afgesproken worden, zodat u weet waar u aan toe bent.

In uitzonderingsgevallen staat Annelies Meijnhardt cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Annelies Meijnhardt staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Algemene voorwaarden

Meijnhardt advocatuur hanteert algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere opdracht, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Meijnhardt advocatuur, partners van of aan personen die eventueel in dienstbetrekking van Meijnhardt advocatuur werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

De algemene voorwaarden zijn hier in te zien. Uiteraard zijn deze ook kosteloos op te vragen bij Meijnhardt advocatuur.